پیش بینی | فروشگاه داده موتا

دیتاست پیش بینی قیمت خانه ها و همسایه ه...

رایگان

دیتاست Boston House Price شامل پیش بینی قیمت خانه ها و همسایه های آن بر اساس هزار دلار می ...

مشاهده جزئیات محصول

دیتاست پیش بینی دیابت افراد هندی در طول5...

رایگان

دیتاست Pima Indians Diabetes Dataset شامل پیش بینی دیابت افراد هندی در طول مدت 5 سال می با...

مشاهده جزئیات محصول
برو بالا...