مکان | فروشگاه داده موتا

اسامی مکان برای تشخیص موجودیت های مکانی

رایگان

یکی از انواع موجودیت های نامدار، اسم مکان است. برای استفاده پژوهشگران دیتاستی شامل بیش از ...

مشاهده جزئیات محصول
برو بالا...