ستوسا | فروشگاه داده موتا

دیتاست گل زنبق یا iris

رایگان

مجموعه داده گل زنبق یا مجموعه داده زنبق فیشر یک مجموعه داده چند متغیره می باشد.

مشاهده جزئیات محصول
برو بالا...