رگرشن | فروشگاه داده موتا

دیتاست پیش بینی قیمت خانه ها و همسایه ه...

رایگان

دیتاست Boston House Price شامل پیش بینی قیمت خانه ها و همسایه های آن بر اساس هزار دلار می ...

مشاهده جزئیات محصول
برو بالا...