رگرسیون | فروشگاه داده موتا

دیتاست بیمه اتومبیل های کشور سوئد

رایگان

دیتاست Swedish Auto Insurance Dataset در مورد بیمه اتومبیل های کشور سوئد بوده که با واحد پ...

مشاهده جزئیات محصول

دیتاست پیش بینی قیمت خانه ها و همسایه ه...

رایگان

دیتاست Boston House Price شامل پیش بینی قیمت خانه ها و همسایه های آن بر اساس هزار دلار می ...

مشاهده جزئیات محصول
برو بالا...