دیابت | فروشگاه داده موتا

دیتاست پیش بینی دیابت افراد هندی در طول5...

رایگان

دیتاست Pima Indians Diabetes Dataset شامل پیش بینی دیابت افراد هندی در طول مدت 5 سال می با...

مشاهده جزئیات محصول
برو بالا...