جو | فروشگاه داده موتا

اسامی مکان برای تشخیص موجودیت های مکانی

رایگان

یکی از انواع موجودیت های نامدار، اسم مکان است. برای استفاده پژوهشگران دیتاستی شامل بیش از ...

مشاهده جزئیات محصول

دیتاست Ionosphere

رایگان

دیتاست Ionosphere برای پیش بینی ساختار اتمسفر لایه بیرونی جو زمین (Ionosphere) است.

مشاهده جزئیات محصول
برو بالا...