بیمه | فروشگاه داده موتا

دیتاست بیمه اتومبیل های کشور سوئد

رایگان

دیتاست Swedish Auto Insurance Dataset در مورد بیمه اتومبیل های کشور سوئد بوده که با واحد پ...

مشاهده جزئیات محصول
برو بالا...