مقالات با دسته بندی هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

کاربرد هوش مصنوعی در صنعت هواپیمایی

پیشرفت در هوش مصنوعی آینده جدیدی را برای خطوط هواپیمایی ایجاد می‌کند. کاربردهایی که از هوش مصنوعی در این صنعت می‌شود انتظار داشت شامل مدیریت خدمه، نگهداری پرواز، فروش بلیط و شناسایی مسافر است و همه این کاربردها در جهت ارائه یک تجربه‌ای بی‌نظیر به مسا

ادامه مقاله
برو بالا...