مقالات مرکز واکاوی و تحلیل اطلاعات

قسمت ششم: پروژه های کوچک پایتون(D)


از سری دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی

وضعیت دوره: تکمیل شده

با سلام خدمت دوستان عزیز؛

توجه: تمامی ویدئوهای موجود در این دوره توسط تیم AI Lessons که در پیامرسان تلگرام به آدرس (https://t.me/AI_Lessons) در حال فعالیت می باشند، تهیه شده است، همچنین کسب اجازه و هماهنگی های لازم با مدرس (@IKJ1992) جهت انتشار ویدئوهای بسیار مفید کاربردی آموزش هوش مصنوعی در سایت موتا انجام شده است.


توضیحات مدرس دوره:

هدف تیم AI Lessons، آموزش گام به گام و اصولی هوش مصنوعی به زبان فارسی می باشد، در این دوره از مباحث اولیه هوش مصنوعی تا مباحث پیشرفته تر با زبان ساده پوشش خواهیم داد.


ادمین کانال AI Lessons مهندس ایمان خانی جزانی

مقدمه دوره آموزش هوش مصنوعی
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی05:53
قسمت اول: کاربرد هوش مصنوعی در استفاده امروزه
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی27:37
قسمت دوم: یادگیری ماشین در پایتون
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی33:36
قسمت سوم: آموزش پایتون مقدماتی 1(A)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی23:59
قسمت سوم: آموزش پایتون مقدماتی 1(B)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی37:50
قسمت چهارم: آموزش پایتون مقدماتی 2
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی29:18
قسمت پنجم: آموزش پایتون مقدماتی 3(A)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی33:36
قسمت پنجم: آموزش پایتون مقدماتی 3(B)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی39:40
قسمت پنجم: آموزش پایتون مقدماتی 3(C)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی46:54
قسمت پنجم: آموزش پایتون مقدماتی 3(D)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی42:31
قسمت ششم: پروژه های کوچک پایتون(A)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی14:13
قسمت ششم: پروژه های کوچک پایتون(B)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی18:23
قسمت ششم: پروژه های کوچک پایتون(C)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی29:32
قسمت ششم: پروژه های کوچک پایتون(D)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی44:02
قسمت ششم: پروژه های کوچک پایتون(E)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی01:20:22
قسمت هفتم: روش آموزش در AI Lessons
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی13:13
قسمت هشتم: بخش اول (کتابخانه numpy)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی09:45
قسمت هشتم: بخش دوم (کتابخانه numpy)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی13:56
قسمت هشتم: بخش سوم (کتابخانه numpy)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی00:00
قسمت هشتم: بخش چهارم (کتابخانه numpy)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی12:20
قسمت هشتم: بخش پنجم (کتابخانه numpy)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی14:10
قسمت هشتم: بخش ششم (کتابخانه numpy)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی07:09
قسمت هشتم: بخش هفتم (کتابخانه numpy)
عنوان دوره: دوره آموزش هوش مصنوعی با زبان فارسی12:47
برو بالا...